• ИМЯ:   Аркадиуш (Arek)

Обо мне

Cześć, mam na imię Arek mieszkam w Polsce i mówię biegle po polsku i niemiecku. Od 20 lat uczę języka niemieckiego w szkole ogólnokształcącej oraz w szkole językowej. Ukończyłem uniwersytet w Polsce oraz kursy językowe w Niemczech. Jestem egzaminatorem egzaminów międzynarodowych języka niemieckiego. Częste wyjazdy za granicę, prowadzenie projektów międzynarodowych zachęcają mnie do dalszego poznawania języka niemieckiego. Jednym z zadań nauczyciela jest pielęgnowanie swojej zawodowej pasji. Ufam, że moja praca może zmieniać życie moich uczniów. Mojej pasji towarzyszy ciągła refleksja i chęć poznawania nowych metod pracy, a to pozwala mi zachować świeże spojrzenie na to co robię.

Na zajęciach staram się trafiać w potrzeby moich uczniów oraz dbać o atmosferę wzajemnego szacunku. Postrzegam moich uczniów jako wolne i odpowiedzialne jednostki, które współpracują ze mną dając z siebie wszystko co najlepsze. Dlatego zachęcam wszystkich do współpracy ze mną.

 

Hallo, ich heiße Arek, wohne in Polen, spreche fließend sowohl Polnisch als auch Deutsch. Seit 20 Jahren unterrichte ich Deutsch in der allgemeinbildenden Schule und in der privaten Schule. Ich habe Universität in Polen und Sprachkurse in Deutschland abgeschlossen. Ich bin Prüfer der internationalen Prüfungen der deutschen Sprache. Ich reise oft nach Deutschland, führe internationale Projekte, das alles motiviert mich weiter besser Deutsch zu sprechen und etwas Neues kennen zu lernen. Eine der Hauptaufgaben des Lehrers ist eigene berufliche Leidenschaft zu pflegen. Ich vertraue, dass meine Arbeit das Leben meiner Schüler ändern kann. Ich lerne ständig neue Arbeitsmethoden kennen und das lässt mich einen neuen Blick darauf halten, was ich mache.

In Unterrichten bemühe ich mich darum, Bedürfnisse meiner Schüler zu erkennen und gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Ich finde jede Person frei und verantwortlich, die mit mir zusammenarbeitet und gibt alles was am besten ist. Deshalb  rege ich alle zur Zusammenarbeit mit mir an.