• ИМЯ:   Доминик

Обо мне

Dzień dobry! Mam na imię Dominik, pochodzę z Małopolski. Uczę polskiego i niemieckiego od dwóch lat: z przyjemnością podzielę się swoją wiedzą i podejściem do języka z innymi jego adeptami. Kilka miesięcy pracy w czołowej polskiej szkole językowej jako nauczyciel języka niemieckiego, studia na Uniwersytecie Śląskim, kierunek filologia germańska - specjalność nauczycielska oraz niejednokrotny pobyt w Niemczech uskuteczniły moje podejście do nauczania i napełniły praktyczną wiedzą jak dobrze i trwale wszystko co najistotniejsze przekazać. Jestem elastyczny i przyjazny. Moim priorytetowym celem jako lektora jest otworzenie drzwi do nieskrępowanego językowymi barierami świata. Od kilku lat wypracowuję własny system nauczania, który stworzyłby szansę  szybkiego i sprawnego "poruszania się" w języku obcym. Dodam, iż coraz więcej osób docenia jego zalety. Jeśli tylko czują Państwo cień zainteresowania, zapraszam na zajęcia ze mną. Do zobaczenia wkrótce!

Hallo! Mein Name ist Dominik und ich komme aus Südpolen. Ich lehre Polnisch und Deutsch seit zwei Jahren: mit größtem Vergnügen teile ich mein Wissen und Einstellung zur Sprache mit anderen Adepten dieser Kunst. Einige Monate habe ich für eine in Polen angesagte Sprachschule als Deutschlehrer gearbeitet, dabei habe ich auch Germanistik an der Uni in Katowice studiert und mehrfach nach Deutschland gereist - dies half mir, meine Einstellung zur Lehrsystem zu verbessern und erfüllte mich mit praktischem Lehrwissen. Ich bin anpassungsfähig und freundlich. Mein wichtigster Ziel als Lektor ist die Tür zu solcher Welt zu öffnen, die frei von sprachlichen Barrieren bleibt. Schon ein paar Jahre lang versuche ich mein eigenes Lehrsystem zu schaffen, das eine Chance ermöglichen könnte, sich gut und schnell in irgendeiner Fremdsprache zu orientieren. Ich bin stolz darauf, dass sich immer mehr Kunden über meine Arbeit freuen. Na dann! falls Sie auch interessiert sind, dann lade ich Sie herzlich ein, an dem Unterricht teilzunehmen. Bis bald!